Przejdź do treści

Sakramenty

CHRZEST ŚWIĘTY

W soboty podczas Mszy św. o godz.18.00 albo w niedzielę podczas Mszy św. o godz.12.00.

Inne terminy ustalamy indywidualnie z ks. Proboszczem.
Chrzest zgłaszamy w godzinach urzędowania Biura Parafialnego przedkładając akt urodzenia dziecka.

Na Ojca i Matkę chrzestnych wybieramy
wierzących i praktykujących katolików, którzy nie mają żadnych przeszkód do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji.
Kodeks Prawa Kanonicznego 872-874

Osoby z poza parafii muszą przedłożyć zaświadczenie od swojego ks. Proboszcza, że mogą pełnić tę funkcję.

EUCHARYSTIA

Zasady przygotowania do Pierwszej Komunii.

Zgodnie z rozporządzeniem KEP przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej trwa trzy lata. Przygotowanie dalsze w pierwszej i drugiej klasie szkoły podstawowej. Przygotowanie bliższe w trzeciej klasie szkoły podstawowej. W tym czasie dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w comiesięcznych katechezach w każdą drugą niedzielę miesiąca. Harmonogram spotkań i szczegółowe informacje przedstawiane są na pierwszym spotkaniu wrześniowym.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbywa się zawsze w pierwszą niedzielę maja.

BIERZMOWANIE

Zasady przygotowania do bierzmowania.

Przygotowanie zaczyna się w siódmej klasie szkoły podstawowej. Sakrament bierzmowania udzielany jest w pierwszej klasie szkoły średniej.

Kandydaci są zobowiązani do:

  • udziału w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, regularnej spowiedzi (zaleca się w pierwszy piątek miesiąca),
  • udziału w katechezie szkolnej, rekolekcjach, nabożeństwach okresowych (ilość podana jest na pierwszym spotkaniu),
  • spotkaniach formacyjnych (uczniowie z klas VII i VIII – raz w semestrze, uczniowie z klas szkół średnich w każdy pierwszy piątek miesiąca po Mszy wieczornej).
MAŁŻEŃSTWO
  • Dowody osobiste.
  • Zaświadczenie o ukończonej katechizacji przedmałżeńskiej.
  • Świadectwo chrztu z aktualną datą.
  • Przy ślubie konkordatowym zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego.
  • Przy zawartym już kontrakcie cywilnym odpis tego dokumentu.

Kandydaci do zawarcia tego sakramentu zgłaszają się u ks. Proboszcza w celu ustalenia terminu z pół rocznym wyprzedzeniem.
Na świadków wybieramy osoby wierzące i praktykujące.

NAMASZCZENIE CHORYCH

W I. sobotę miesiąca od godz. 9.00, a w nagłych wypadkach o każdej porze.

Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić wiernemu, który po osiągnięciu używania rozumu, znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości. Z tego sakramentu można korzystać wiele razy nawet w przypadku, gdy chory po wyzdrowieniu znowu zachoruje. Nie wolno udzielać tego sakramentu osobie, która uparcie trwa w grzechu ciężkim.
Kodeks Prawa Kanonicznego 1007