Przejdź do treści

Historia

Potrzeba powstania trzeciej parafii i nowego kościoła dla lokalnej społeczności sięga już lat 80 –tych ubiegłego stulecia. Jednak jej realizacja nastąpiła dopiero w latach 90-tych, a dokładnie dn. 01.07.1996r. kiedy to specjalnym dekretem erekcyjnym Ks. Abp Henryk Muszyński Metropolita Gnieźnieński powołał do istnienia parafię pw. NMP Królowej Polski w Nakle n. Not. Ponadto kaplicę wyposażono w ołtarz główny z obrazem Matki Bożej Patronki Parafii, przywieziony z Jasnej Góry. Tabernakulum i korony, które zdobią kaplicę z wizerunkiem Czarnej Madonny zostały ufundowane przez Parafian.

Pierwszym proboszczem został Ks. Andrzej Rumocki, który pełni ten urząd po dzień dzisiejszy, natomiast dn. 15.08.1996r. w Uroczystość Wniebowzięcia NMP została sprawowana pierwsza msza św. polowa na wydzierżawionym terenie przy ul. Mroteckiej i postawiony krzyż misyjny.
Dzięki wielkiej życzliwości i zaangażowaniu miejscowej ludności udało się w krótkim czasie, bo w 3 miesiące wybudować kaplicę, która dn. 11.12.1996r. została uroczyście poświęcona przez Ks. Arcybiskupa.

Kaplicę wyposażono w ołtarz główny z obrazem Matki Bożej Patronki Parafii, przywieziony z Jasnej Góry. Tabernakulum i korony, które zdobią kaplicę z wizerunkiem Czarnej Madonny zostały ufundowane przez Parafian. Z darowizn pochodzą również dwa ołtarze boczne, w których znajdują się wizerunek Pana Jezusa Miłosiernego i Patrona metropolii gnieźnieńskiej Św. Wojciecha. W końcu zamontowano ławki oraz konfesjonały, na ścianach zawieszono wykonane z drewna stacje drogi krzyżowej, która to jest dziełem Pana Władysława Gębiaka z Wapna. Kaplica została pobudowana na terenie dzierżawionym od jednego z mieszkańców Nakła. Dzięki wielkiej życzliwości i pomocy zarówno właściciela gruntu, jak i miejscowej władzy, w latach następnych 1998-2000 uregulowano stronę prawną działki nabywając ją na własność parafii. Następnie poczyniono starania w Urzędzie Marszałkowskim z siedzibą w Toruniu o wyłączenie i zwolnienie parafii z opłat pod budowę nowego kościoła. Te starania trwały w latach 2000-2001. Decyzję pozytywną otrzymano w roku 2001. W tym czasie wchodziliśmy w nowe stulecie, czego zewnętrznym wyrazem była wystawiona przed kaplicą figura Matki Bożej Niepokalanej, poświęcona uroczyście 07.10.2000r. w dzień NMP
Różańcowej jako wotum wdzięczności Panu Bogu za parafię.

W roku 2002 sporządzono kilka koncepcji kształtu nowego kościoła. Po zapoznaniu się z nimi przez władzę kościelną, zdecydowano się na realizację jednego z nich.

Dokumentację techniczną przyszłego kościoła wykonywano w latach 2002-2003. Autorami projektu nowego kościoła pw. NMP Królowej Polski w Nakle n. Not. Są p. mgr inż. arch. Adam Popielewski i p. inż. arch. Tomasz Czajkowski z Bydgoszczy. W końcu w 2003r. uzyskano pozwolenie na budowę nowej świątyni.

W 2004r. decyzją Ojca Św. Jana Pawła II została utworzona nowa diecezja bydgoska, a wraz z tym wydarzeniem rozpoczęła się budowa nowej świątyni. Dnia 03.05. 2006r. Ks. Biskup Ordynariusz nowej Diecezji Bydgoskiej Jan Tyrawa dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pochodzącego z fundamentów Klasztoru Jasnogórskiego w ścianę budowanego kościoła. W 2012r. kościół został wybudowany w stanie surowym zamkniętym. Przez ostatnie lata trwały intensywne prace przy upiększaniu wnętrza naszej nowej świątyni. Założono drewniany sufit, wymalowano prezbiterium, zamontowano nagłośnienie oraz instalację podłogową centralnego ogrzewania. Przeniesiono ławki oraz przygotowano ołtarz główny i nawę boczną na zawieszenie obrazu Matki Bożej Patronki Parafii, oraz obrazu Jezusa Miłosiernego, na bocznej ścianie na postumencie ustawiono figurę Matki Bożej Fatimskiej we wnętrzu kościoła zawieszono drogę krzyżową. Uroczyste poświęcenie i oddanie kościoła do użytku nastąpiło dn. 03.05.2017r.w Uroczystość NMP Królowej Polski, którego dokonał Ks. Biskup Jan Tyrawa w obecności Kanclerza Kurii Bydgoskiej, duchowieństwa,
przedstawicieli samorządu w osobie Burmistrza oraz Starosty, Parafian, Sympatyków, oraz Ofiarodawców.

Opracowanie ks. Andrzej Rumocki