Nie wolno nam fałszować Bożego Słowa.Powinniśmy starać się,by dostosowywać Dobrą Nowinę,do coraz zmieniających się warunków świata,ale i odwrotnie,przeciwstawiać się odważnie i z całą mocą pokusie fałszowania jej zawartości czy interpretować ją na taki sposób by dopasować ją do ducha tego czasu. /Św. Jan Paweł II /


Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży-  Spotkania odbywają się w piątki o godz. 19.00 raz w miesiącu. Kontakt z opiekunem - Ks. Wikariusz

Żywy Różaniec- Spotkania odbywają się w I środę miesiąca o godz. 19.00 Kontakt z opiekunem - Ks. Proboszcz

Stowarzyszenie Wspierania Powołań- Spotkania odbywają się w I czwartki miesiąca o godz. 19.00 Kontakt z opiekunem - Ks. Proboszcz

Liturgiczna Służba Ołtarza/ Lektorzy i Ministranci/- kontakt z opiekunem - Ks. Wikariusz

Koło Misyjne Dzieci - przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr. 3 w Nakle nad Not. Kontakt z opiekunem - Pani Katechetka przy Szkole Podstawowej nr. 3

Krąg Biblijny Spotkania odbywają się w każdy I poniedziałek miesiąca Mszą św. o godz. 18.00 a następnie spotkanie dzielenia się Słowem Bożym w Domu Parafialnym kontakt z opiekunem- Ks. Proboszcz

Potrzeba powstania trzeciej parafii i nowego kościoła dla lokalnej społeczności sięga już lat 80 –tych ubiegłego stulecia. Jednak jej realizacja nastąpiła dopiero w latach 90-tych, a dokładnie dn. 01.07.1996r. kiedy to specjalnym dekretem erekcyjnym Ks. Abp Henryk Muszyński Metropolita Gnieźnieński powołał do istnienia parafię pw. NMP Królowej Polski w Nakle n. Not. Ponadto kaplicę wyposażono w ołtarz główny z obrazem Matki Bożej Patronki Parafii, przywieziony z Jasnej Góry. Tabernakulum i korony, które zdobią kaplicę z wizerunkiem Czarnej Madonny zostały ufundowane przez Parafian.

Eucharystia
W dni powszednie o godz. 8.00 i 18.00 (w wakacje tylko o godz. 18.00)
W niedzielę o godz. 8.00,10.00,12.00 i 18 .00
W czasie Adwentu Msza św. roratnia od poniedziałku do czwartku o godz. 18.00
W czasie Wielkiego Postu w niedzielę nie ma Mszy św. o godz. 18.00. Msza św. po nabożeństwie Gorzkie Żale o godz. 16.00

Sakrament pokuty
Spowiedź św. codziennie przed każdą Mszą św. W I piątek miesiąca od godz. 17.00

Chrzest  Święty
W soboty podczas Mszy św. o godz.18.00 albo w niedzielę podczas Mszy św. o godz.12.00. Inne terminy ustalamy indywidualnie z ks. Proboszczem.
Chrzest zgłaszamy w godzinach urzędowania Biura Parafialnego przedkładając akt urodzenia dziecka. Na Ojca i Matkę chrzestnych wybieramy wierzących i praktykujących katolików, którzy nie mają żadnych przeszkód do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji./Zobacz: Kodeks Prawa Kanonicznego Kanon.872-874/ Osoby z poza parafii muszą przedłożyć zaświadczenie od swojego Ks. Proboszcza, że mogą pełnić tę funkcję.

Małżeństwo
Dowody osobiste. Zaświadczenie o ukończonej katechizacji przedmałżeńskiej.
Świadectwo chrztu z aktualną datą. Przy ślubie konkordatowym zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego. Przy zawartym już kontrakcie cywilnym odpis tego dokumentu.
Kandydaci do zawarcia tego sakramentu zgłaszają się u Ks. Proboszcza w celu ustalenia terminu z  pół rocznym wyprzedzeniem. Na świadków wybieramy osoby wierzące i praktykujące.

Posługa sakramentalna u chorych w domach
W I. sobotę miesiąca od godz. 9.00, a w nagłych wypadkach o każdej porze. Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić wiernemu,który po osiągnięciu używania rozumu,znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości. Z tego sakramentu można korzystać wiele razy nawet w przypadku,gdy chory po wyzdrowieniu znowu zachoruje.Nie wolno udzielać tego sakramentu osobie,która uparcie trwa w grzechu ciężkim/Zobacz: Kanon 1007/

Bierzmowanie

Sakrament ten jest sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego,w którym ochrzczeni ubogaceni darami Ducha Św. łącząc się z Kościołem,umacniają się i ściślej zobowiązują,by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili.Sakrament ten może przyjąć tylko ten,kto został ochrzczony,a nie był jeszcze bierzmowany.Na świadków wybieramy osoby,które wypełniają warunki związane z tym sakramentem./Zobacz: Kodeks Prawa Kanonicznego Kanon 874/