^ ^

Galerie:

Szybki kontakt:

Parafia NMP Królowej Polski

89-100 Nakło n.Not.

ul. Mrotecka 29

więcej>>

Parafia NMP Królowej Polski w Nakle nad Notecią

  

Potrzeba powstania trzeciej parafii i nowego kościoła dla lokalnej społeczności sięga już lat 80 –tych ubiegłego stulecia. Jednak jej realizacja nastąpiła dopiero w latach 90-tych, a dokładnie dn. 01.07.1996r. kiedy to specjalnym dekretem erekcyjnym Ks. Abp Henryk Muszyński Metropolita Gnieźnieński powołał do istnienia parafię  pw. NMP Królowej Polski w Nakle n. Not.


Pierwszym jej proboszczem został Ks. Andrzej Rumocki, który pełni tę funkcję po dzień dzisiejszy, natomiast dn. 15.08.1996r.w Uroczystość Wniebowzięcia NMP została sprawowana pierwsza msza św. polowa na wydzierżawionym terenie przy ul. Mroteckiej i postawiony krzyż misyjny. Dzięki wielkiej życzliwości i zaangażowaniu miejscowej ludności udało się w krótkim czasie bo w 3 miesiące wybudować kaplicę, która dn. 11.12. 1996r. została uroczyście poświęcona przez Ks. Arcybiskupa.

Ponadto kaplicę wyposażono w ołtarz główny z obrazem Matki Bożej Patronki Parafii, przywieziony z Jasnej Góry. Tabernakulum i korony ,które zdobią kaplicę z wizerunkiem Czarnej Madonny zostały ufundowane przez  Parafian. Z darowizn pochodzą również dwa ołtarze boczne, w których znajdują się wizerunek Pana Jezusa Miłosiernego i Patrona metropolii gnieźnieńskiej  Św. Wojciecha. W końcu zamontowano ławki oraz konfesjonały, na ścianach zawieszono stacje drogi krzyżowej.

Kaplica została pobudowana na terenie dzierżawionym od jednego z mieszkańców Nakła. Dzięki wielkiej życzliwości i pomocy zarówno właściciela gruntu, jak i miejscowej władzy, w latach następnych 1998-2000 uregulowano stronę prawną działki nabywając ją na własność parafii.

Następnie poczyniono starania w Urzędzie Marszałkowskim z siedzibą w Toruniu o wyłączenie i zwolnienie parafii z opłat pod budowę nowego kościoła. Te starania trwały w latach 2000-2001. Decyzję pozytywną otrzymano w roku 2001. W tym czasie wchodziliśmy w nowe stulecie, czego zewnętrznym wyrazem była wystawiona przed kaplicą figura Matki Bożej Niepokalanej, poświęcona uroczyście 07.10.2000r. w dzień NMP Różańcowej, jako wotum wdzięczności Panu Bogu za parafię.

W roku 2002 sporządzono kilka koncepcji kształtu nowego kościoła. Po zapoznaniu się z nimi przez władzę kościelną, zdecydowano się na realizację jednego z nich.

Dokumentację techniczną przyszłego kościoła wykonywano w latach 2002-2003. Autorami projektu nowego kościoła pw. NMP Królowej Polski w Nakle n. Not. Są p. mgr inż. arch. Adam Popielewski i p. inż. arch. Tomasz Czajkowski z Bydgoszczy. W końcu w 2003r. uzyskano pozwolenie na budowę nowej świątyni.

W 2004r. decyzją Ojca Św. Jana Pawła II została utworzona nowa diecezja bydgoska, a  wraz z tym wydarzeniem rozpoczęła się budowa nowej świątyni. Dnia 03.05. 2006r. Ks. Biskup Ordynariusz nowej Diecezji Bydgoskiej Jan Tyrawa dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego w ścianę budowanego kościoła. W 2012r. kościół został wybudowany w stanie surowym zamkniętym. Obecnie trwają prace wykończeniowe we wnętrzu świątyni.

Opracowanie ks. Andrzej Rumocki


KS. Proboszcz
Od 1996 proboszczem parafii  jest ks. Andrzej Rumocki

Księża Wikariusze:
 1997- 2000 ks. Andrzej Kalita
2000-2004 ks. Adam Andrzejczak
2004- 2006 ks.Waldemar Ćwik
2006-2013 ks. Jacek Salwa
2013-2014 ks. Daniel Nejman
2014 ks. Karol Rawicz-Kostro