Potrzeba powstania trzeciej parafii i nowego kościoła dla lokalnej społeczności sięga już lat 80 –tych ubiegłego stulecia. Jednak jej realizacja nastąpiła dopiero w latach 90-tych, a dokładnie dn. 01.07.1996r. kiedy to specjalnym dekretem erekcyjnym Ks. Abp Henryk Muszyński Metropolita Gnieźnieński powołał do istnienia parafię pw. NMP Królowej Polski w Nakle n. Not. Ponadto kaplicę wyposażono w ołtarz główny z obrazem Matki Bożej Patronki Parafii, przywieziony z Jasnej Góry. Tabernakulum i korony, które zdobią kaplicę z wizerunkiem Czarnej Madonny zostały ufundowane przez Parafian.

Pierwszym jej proboszczem został Ks. Andrzej Rumocki, który pełni tę funkcję po dzień dzisiejszy, natomiast dn. 15.08.1996r. w Uroczystość Wniebowzięcia NMP została sprawowana pierwsza msza św. polowa na wydzierżawionym terenie przy ul. Mroteckiej i postawiony krzyż misyjny. Dzięki wielkiej życzliwości i zaangażowaniu miejscowej ludności udało się w krótkim czasie bo w 3 miesiące wybudować kaplicę, która dn. 11.12. 1996r. została uroczyście poświęcona przez Ks. Arcybiskupa.

Kaplicę wyposażono w ołtarz główny z obrazem Matki Bożej Patronki Parafii, przywieziony z Jasnej Góry. Tabernakulum i korony ,które zdobią kaplicę z wizerunkiem Czarnej Madonny zostały ufundowane przez  Parafian. Z darowizn pochodzą również dwa ołtarze boczne, w których znajdują się wizerunek Pana Jezusa Miłosiernego i Patrona metropolii gnieźnieńskiej  Św. Wojciecha. W końcu zamontowano ławki oraz konfesjonały, na ścianach zawieszono wykonane z drewna stacje drogi krzyżowej,która to jest dziełem Pana Władysława Gębiaka z Wapna.

Kaplica została pobudowana na terenie dzierżawionym od jednego z mieszkańców Nakła. Dzięki wielkiej życzliwości i pomocy zarówno właściciela gruntu, jak i miejscowej władzy, w latach następnych 1998-2000 uregulowano stronę prawną działki nabywając ją na własność parafii.

Następnie poczyniono starania w Urzędzie Marszałkowskim z siedzibą w Toruniu o wyłączenie i zwolnienie parafii z opłat pod budowę nowego kościoła. Te starania trwały w latach 2000-2001. Decyzję pozytywną otrzymano w roku 2001. W tym czasie wchodziliśmy w nowe stulecie, czego zewnętrznym wyrazem była wystawiona przed kaplicą figura Matki Bożej Niepokalanej, poświęcona uroczyście 07.10.2000r. w dzień NMP Różańcowej, jako wotum wdzięczności Panu Bogu za parafię.

W roku 2002 sporządzono kilka koncepcji kształtu nowego kościoła. Po zapoznaniu się z nimi przez władzę kościelną, zdecydowano się na realizację jednego z nich.

Dokumentację techniczną przyszłego kościoła wykonywano w latach 2002-2003. Autorami projektu nowego kościoła pw. NMP Królowej Polski w Nakle n. Not. Są p. mgr inż. arch. Adam Popielewski i p. inż. arch. Tomasz Czajkowski z Bydgoszczy. W końcu w 2003r. uzyskano pozwolenie na budowę nowej świątyni.

W 2004r. decyzją Ojca Św. Jana Pawła II została utworzona nowa diecezja bydgoska, a  wraz z tym wydarzeniem rozpoczęła się budowa nowej świątyni. Dnia 03.05. 2006r. Ks. Biskup Ordynariusz nowej Diecezji Bydgoskiej Jan Tyrawa dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego w ścianę budowanego kościoła. W 2012r. kościół został wybudowany w stanie surowym zamkniętym. Przez ostatnie lata trwały intensywne prace przy upiększaniu wnętrza naszej nowej świątyni.Założono drewniany sufit,wymalowano prezbiterium,Zamontowano nagłośnienie oraz instalację podłogową centralnego ogrzewania.Przeniesiono ławki oraz przygotowano ołtarz główny i nawę boczną na zawieszenie obrazu Matki Bożej Patronki Parafii,oraz obrazu Jezusa Miłosiernego,na bocznej ścianie na postumencie ustawiono figurę Matki Bożej Fatimskiej we wnętrzu kościoła zawieszono drogę krzyżową.Uroczyste poświęcenie i oddanie kościoła do użytku nastąpiło dn. 03.05.2017r.w Uroczystość NMP Królowej Polski,którego dokonał Ks. Biskup Jan Tyrawa w obecności Kanclerza Kurii Bydgoskiej ,duchowieństwa, przedstawicieli  samorządu w osobie Burmistrza oraz Starosty,Parafian,Sympatyków,oraz Ofiarodawców. Serdeczne Bóg zapłać za nową świątynię.
Opracowanie ks. Andrzej Rumocki


DUSZPASTERZE


KS. Proboszcz
Od 1996r. ks. Andrzej Rumocki

Księża Wikariusze:
1997- 2000r. ks. Andrzej Kalita
2000-2004r. ks. Adam Andrzejczak
2004- 2006r. ks.Waldemar Ćwik
2006-2013r. ks. Jacek Salwa
2013-2014r. ks. Daniel Nejman
 od 2014r. ks. Karol Rawicz-Kostro


GALERIA BUDOWY KOŚCIOŁA


Stan budowy kościoła 2017r,
Stan budowy kościoła 2017r,
Stan budowy kościoła 2017r,
Stan budowy kościoła 2017r,
Stan budowy kościoła 2017r.
Stan budowy kościoła 2017r.

GALERIA - KAPLICA


NMP
NMP
Wizerunek NMP Królowej Polski Patronki Parafii
Kaplica
Kaplica
Ołtarz główny kaplicy z dekoracją Bożego Narodzenia 2014r.
Kaplica
Kaplica
Ołtarz główny kaplicy z dekoracją Dnia Papieskiego 2015r,
Kaplica
Kaplica
Ołtarz główny kaplicy z relikwiami Bł. Karoliny i Bł.Jose 2014r.