Nie wolno nam fałszować Bożego Słowa.Powinniśmy starać się,by dostosowywać Dobrą Nowinę,do coraz zmieniających się warunków świata,ale i odwrotnie,przeciwstawiać się odważnie i z całą mocą pokusie fałszowania jej zawartości czy interpretować ją na taki sposób by dopasować ją do ducha tego czasu. /Św. Jan Paweł II /

 

Nie wolno nam fałszować Bożego Słowa.Powinniśmy starać się,by dostosowywać Dobrą Nowinę,do coraz zmieniających się warunków świata,ale i odwrotnie,przeciwstawiać się odważnie i z całą mocą pokusie fałszowania jej zawartości czy interpretować ją na taki sposób by dopasować ją do ducha tego czasu. /Św. Jan Paweł II /

ABC Wiary

Co znaczy mieć wiarę? Wierzyć,że Bóg kocha ludzi, zanim jeszcze oni nauczą się Go kochać.Wierzyć w Miłość Boga Ojca,Syna i Ducha Św.Bóg jest Miłością i dlatego właśnie w Miłości trzeba szukać wyjaśnienia wiary.Bóg pociąga serce człowieka,by wyszło poza siebie i usposabia je do uwierzenia w Miłość wbrew wszelkim przeciwnym pozorom,które świat proponuje.                

/Andre Frossard pisarz francuski/

"Musicie od siebie wymagać choćby nawet inni od was nie wymagali"

"Człowiek jest wielki nie przez to co posiada,lecz przez to,kim jest,nie przez to co ma,lecz przez to czym dzieli się z innymi."

"Niech nasza droga będzie wspólna.Niech nasza modlitwa będzie pokorna.Niech nasza miłość będzie potężna.Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,co się tej nadziei może sprzeciwiać."

"Nie lękajcie się! Nie bójcie się waszej młodości i waszych głębokich pragnień,szczęścia,prawdy,piękna i trwałej miłości! Przyszłość i pokój jest w waszych sercach."

" Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"

"Nie żyje się,nie kocha się,nie umiera się - na próbę."

"Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić,to tylko jedno-miłować"

"Szukałem was, teraz Wy przyszliście do mnie"      

/ Św. Jan Paweł II /

ABC Wiary

KILKA MYŚLI NA WIELKANOC  / KS. JANA TWARDOWSKIEGO/
WAGA GRZECHU
Różne są definicje grzechu: złamanie przykazań Bożych,niewierność.Grzech jest przede wszystkim odwróceniem się od Pana Boga.Ludzie dzisiaj zatracili jego wagę. Grzechem głównym nie jest to,że w piątek zjadłem kiełbasę,ale to,że zerwałem przyjaźń z Bogiem.
JEŚLI CHCESZ
Żeby iść za Panem Jezusem,naśladować Go,nie wystarczy tylko spełniać,to co nakazane przykazaniem: widzieć Pana Boga,szanować Jego imię,czcić dzień święty,czcić matkę i ojca,nie kraść, nie zabijać,nie cudzołożyć...Żeby iść za Panem Jezusem trzeba czegoś więcej. Jezus powiedział:Kto chce,niech weźmie krzyż i niech idzie za Mną.Iść za Jezusem nie dlatego,że jest taki obowiązek,że jest takie przykazanie,ale iść za Nim,jak za kimś,kogo się pokochało,kogo się wybrało jako ten największy skarb w swoim życiu.Jezus zawsze przedkładał etykę miłości nad etykę obowiązku. Miłość przymuszona nie jest miłością.
ŻYCZENIA DLA WSZYSTKICH
Na Wielkanoc chciałbym złożyć krótkie życzenia wierzącym i niewierzącym.Czego nam wierzącym,dzisiaj życzyć? Chyba tego,żebyśmy stawiając sobie czasem pytania,po co się urodziłem? po co żyję?dlaczego ucieka mi doczesne szczęście?dlaczego cierpię?dlaczego umieram? stale przypominali sobie Jezusa Zmartwychwstałego,który jako człowiek przebył ludzkie życie,cierpienia,straszną śmierć i w cierpieniach,kłopotach życiowych przedarł się do Pana Boga i do Niego przeniósł nasze człowieczeństwo. Żebyśmy nie patrzyli na nasze kłopoty,cierpienia,śmierć jak na nieszczęście,ale jak na przedzieranie się do Boga. Jest to w życiu takie trudne,trudniejsze od wspinaczki na górę.Niewierzącym życzyłbym,aby postawili sobie pytanie: a jeśli jest prawdą, że Jezus Zmartwychwstał,to jak będę wyglądał ze swoją niemądrą niewiarą?